Tăng cường quản lý thu thuế qua thương mại điện tử - Cách nào?

VTV.vn - Thủ tướng yêu cầu tăng cường quản lý thu thuế qua thương mại điện tử. Giải pháp nào đang được các cơ quan triển khai?