Nhựa Tiền Phong cán đích lợi nhuận cả năm 2022

23/01/2023 20:00

Dù lãi sau thuế của Nhựa Tiền Phong giảm 42% trong quý IV, song doanh nghiệp vẫn vượt mục tiêu lợi nhuận cả năm.

Công ty Cổ phần Nhựa Thiếu Niên Tiền Phong (Nhựa Tiền Phong - HNX: NTP) công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý IV/2022 với doanh thu thuần 1.562 tỷ đồng, tăng 6% so với cùng kỳ năm trước.

Trong kỳ, doanh nghiệp ghi nhận khoản lỗ 12 tỷ đồng tại công ty liên kết, trong khi quý IV/2021, doanh nghiệp lãi 23 tỷ đồng. Đồng thời, chi phí tài chính của doanh nghiệp cũng đã tăng 92% so với cùng kỳ năm trước, lên mức 45 tỷ đồng.

Nhựa Tiền Phong còn ghi nhận chi phí bán hàng tăng mạnh 92% so với cùng kỳ lên 191 tỷ đồng. Các chi phí gia tăng kéo lợi nhuận sau thuế của công ty giảm 42% so với cùng kỳ còn 69 tỷ đồng.

Phía doanh nghiệp cho biết, trong quý IV/2022, tình hình kinh doanh tại các công ty liên kết không tích cực và doanh thu bán hàng của công ty mẹ đã giảm mạnh so với quý IV/2021 đã tác động làm giảm lợi nhuận của doanh nghiệp.

Luỹ kế năm 2022, Nhựa Tiền Phong báo doanh thu thuần đạt 5.685 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 480 tỷ đồng, lần lượt tăng 18% và 3% so với năm 2021.

Năm 2022, doanh nghiệp lên kế hoạch doanh thu 5.175 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế là 465 tỷ đồng. Như vậy, công ty đã vượt 10% chỉ tiêu doanh thu và với 564 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế năm 2022, công ty cũng vượt 21% mục tiêu lợi nhuận năm.

Về tình hình tài chính, tại ngày 31/12/2022, tổng tài sản của Nhựa Tiền Phong đạt 5.064 tỷ đồng, tăng 3% so với đầu năm. Chỉ tiêu hàng tồn kho chiếm tỉ trọng lớn nhất trong cơ cấu tài sản với 1.535 tỷ đồng, tăng 42% so với đầu năm. Doanh nghiệp có 601 tỷ đồng tiền và tiền gửi có kỳ hạn, giảm 242 tỷ đồng so với đầu năm.

Thời điểm cuối năm 2022, Nhựa Tiền Phong có 2.233 tỷ đồng nợ phải trả, tăng nhẹ so với đầu năm. Trong đó, dư nợ vay tài chính ngắn hạn là 1.699 tỷ đồng, tăng 105 tỷ đồng so với đầu năm và doanh nghiệp không ghi nhận nợ vay dài hạn. Chi phí lãi vay trong năm 2022 của doanh nghiệp ở mức 79 tỷ đồng, tăng 89% so với năm trước.

Vốn chủ sở hữu tại của doanh nghiệp đạt 2.831 tỷ đồng, gồm 1.023 tỷ đồng quỹ đầu tư phát triển và 512 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối.

Bạn đang đọc bài viết "Nhựa Tiền Phong cán đích lợi nhuận cả năm 2022" tại chuyên mục Đời sống. Mọi chi tiết xin liên hệ số hotline 0903 78 12 09 hoặc gửi email về địa chỉ: phutrachnoidung@gmail.com